Brandbeveiliging

Brand ontruimingsinstallatie

Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft dat een brand tijdig wordt ontdekt, zodat aanwezigen ook tijdig kunnen vluchten. Voor een aantal gebruiksfuncties worden hiertoe brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voorgeschreven.

De voorschriften voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zijn vastgelegd in Bouwbesluit 2012, NEN-normen en harmonisatie- en interpretatiedocumenten voor inspectie.

Artikel 6.20 en bijlage I van Bouwbesluit 2012 geven aan in welke situaties een brandmeldinstallatie vereist is. Meestal gaat het om situaties waarbij het niet mogelijk is om een brand snel te ontdekken en daarna door middel van roepen de aanwezigen in een gebouw te alarmeren. Denk daarbij aan grote en onoverzichtelijke gebouwen. De brandmeldinstallatie wordt omvangrijker, naarmate het gebouw groter en hoger wordt en het gebruik van het gebouw risicovoller is.

Artikel 6.23 van Bouwbesluit 2012 geeft aan dat wanneer volgens artikel 6.20 een brandmeldinstallatie vereist is, ook een ontruimingsalarminstallatie vereist is. De brandmeldinstallatie geeft de sturing naar de ontruimingsalarminstallatie. De ontruimingsalarminstallatie wordt omvangrijker, naarmate het gebouw groter wordt, door meer personen gebruikt wordt en het gebruik van het gebouw risicovoller is.